Qua-vac Logo

Donatie aan Museumschip Ex-Hr.Ms. Mercuur

Bron: Navy News – Stichting Martieme Monumenten http://www.museumschip-mercuur.nl/

De resultaten van de Internationale conventie over verontreiniging  in zee in 1973 en 1978 werden vastgelegd in MARPOL 73/78. Die regels werden nationaal vertaald in een “Scheepsafvalstoffenbesluit” en lokaal tot de “Verordening Scheveningse Haven 2008”. Zonder u verder lastig te vallen over de teksten in alle regelgeving, komt het erop neer dat de Mercuur nu in 2014 voldoet aan die regels dankzij de Firma Qua-vac uit Almere. Het schip heeft nu een opvangsysteem gekregen voor “zwart” (toiletten) en “grijs” water (douches, kombuis etc) en is met een slang aangesloten op het riool in de steiger. Deze aanmerkelijke verbetering is te danken aan de heren Cees Lam (die de materialen beschikbaar stelde namens Qua-vac), Maikel de Meijer (die een en ander coördineerde) en het drietal op de foto (Elmar Buskens, René Bouthoorn en Johny Geraets) die de gehele installatie hebben uitgevoerd. Ook niet te vergeten onze eigen commandant  Willem van Kakerken die het ontwerp grotendeels maakte en de voorbereiding aan boord verzorgde.

2Q==

Tenslotte moet ook John Hilberding van Gemeente Den Haag worden genoemd die de walaansluiting verzorgde. Het was een groot genoegen om deze buitengewoon gemotiveerde groep aan boord te hebben gehad en onze dank gaat uit naar de firma Qua-vac die bereid was deze in- stallatie werkend te doneren. Hieronder een foto van de doorvoer van de afvoerpijp door de scheepshuid en de daarop aangesloten afvoerslang aan de buitenzijde.

Z  2Q==

Menu