HOE WERKT HET

Vacuflow® – de intelligente oplossing

Vacuflow ® is een intelligente oplossing, gebaseerd op vacuümtechnologie,die al met geringe investeringskosten uitstekende resultaten behaalt. Vacuflow ® systeem is robuust en simpel. Het bestaat uit een bufferput (waar het afvalwater wordt verzameld), het leidingnetwerk (waardoor het afvalwater wordt getransporteerd) en een vacuümstation (die het vacuüm in het gehele systeem in stand houdt).

HOE WERKT HET?

Afvalwater komt in de bufferput, het water komt daarin tot een bepaald niveau,dan opent zich de vacuümafsluiter en zal het afvalwater (vanwege de onderdruk) door het leidingnetwerk worden getransporteerd naar het vacuümstation. In het Vacuflow systeem bevindt het afvalwater zich, vanwege de hoge transportsnelheden, slechts korte tijd in het leidingnetwerk.

I. De huisaansluiting

 • Woningen worden aangesloten op een bufferput waarin het afvalwater wordt verzameld.
  De bufferput is voorzien van een vacuümafsluiter die automatisch wordt geactiveerd als het water een bepaald niveau heeft bereikt.
  Pluspunt: de bufferputten werken pneumatisch/mechanisch en hebben dus geen elektra nodig.

II. Het leidingnetwerk

 • Het leidingnetwerk bestaat uit PVC- of HDPE-leidingen.
  Een centraal gelegen vacuümstation houdt dit leidingnetwerk tot wel 4000 meter op onderdruk.
  Leidingen kunnen dankzij de geringe diameter al op een diepte van 80 tot 120 centimeter onder het maaiveld worden aangelegd.
  De toevoeging van lucht maakt het afvalwater lichter, wat leidt tot hogere transportsnelheden.
  Het leidingnetwerk wordt gelegd in een ‘zaagtandprofiel’. Hierin wordt een mengsel van afvalwater en lucht vanuit de bufferput naar het vacuümstation getransporteerd.
 • a. Afvalwaterstroom in rust
  In rust stroomt het afvalwater naar de dieper gelegen ‘pockets’.
 • b. Activeren van de bufferput
  Na het activeren van een bufferput in het leidingnetwerk, wordt het mengsel van afvalwater en lucht richting het vacuümstation getransporteerd.
 • c. Deactiveren bufferput
  Na het deactiveren van de bufferput komt het systeem weer volledig tot rust. Hiermee is de cyclus rond.
 • Het afvalwater uit de bufferput komt via het leidingnetwerk terecht in de vacuümtank (1).
  Het vacuüm in de tank wordt gegenereerd door vacuümpompen (2).
  De afgezogen lucht uit de vacuümtank kan, indien nodig, worgezuiverd door een filter (3).
  Het niveau in de tank wordt gemeten met een ultrasone niveaumeter. Bij hoog niveau
  start(en) de perspomp(en) (4) en worhet afvalwater naar een rioolwaterzuivering
  getransporteerd. Bij laag niveau stoppen de perspompen.