Vacuflow ® vacuümriolering heeft veel voordelen ten opzichte van traditionele riolering. Het is onderhoudsvriendelijk en zeer duurzaam. Daarnaast is het relatief goedkoop en makkelijk uit te breiden.

Efficiënt en duurzaam

Vacuflow® is een schoon, efficiënt en duurzaam systeem voor afvoer en verzameling van afvalwater. In vergelijking met traditionele riolering is vacuümriolering eenvoudiger en goedkoper.

Het is nagenoeg onderhoudsvrij en het gesloten systeem, maakt het een milieuvriendelijke oplossing; rioolwater kan niet ontsnappen en omliggende gebieden vervuilen.

Toepassingen van vacuümriolering

Vacuflow® is toepasbaar in vrijwel alle situaties, maar is in het bijzonder geschikt voor gebieden waar dure en grote constructiewerkzaamheden moeten worden vermeden. Hier vallen bijvoorbeeld kwetsbare ecosystemen onder, of gebieden waar vrij verval moeilijk te realiseren is.

De ideale locatie voor vacuümrioleringssystemen zijn vlakke gebieden met een hoog grondwaterpeil, gebieden aan zee, ecologisch kwetsbare gebieden, rotsachtige gebieden, (kunstmatige) eilanden en gebieden waar niet veel ruimte is voor de aanleg van een rioolstelsel.

Daarnaast wordt Vacuflow® toegepast bij de aanleg van vakantiewoningen, recreatiegebieden, jachthavens, woonbootprojecten, industrie en nieuwe woonwijken (nieuwe sanitatie).

De voordelen van een Qua-vac Vacuflow® systeem

Traditioneel vs Vacuflow®

Traditioneel

Vacuflow®

Complex

Hoge investerings- en onderhoudskosten, omdat grote aantallen pompputten nodig zijn om grondverzet te verminderen.

Eenvoudig

Een discontinu afschot door middel van het zaagtandprofiel maakt ondiepe aanleg mogelijk en betekent besparing op het grondverzet.

Milieuschade

Bij vrijverval en perssystemen kan uittreding tot verontreiniging van de bodem en het grondwater leiden.

Geen milieuschade

Vacuflow® is op lekkages getest en heeft hooguit tot gevolg dat bij een lekkage water intreedt. Er zal echter nooit afvalwater kunnen uittreden.

Bronbemaling

De aanleg van een vrijvervalriool in gebieden met een hoge waterstand is duur vanwege gecompliceerde en langdurige bronbemaling en sleufstabilisatie en geeft overlast aan omwonenden.

Geen bronbemaling

Vacuflow® elimineert of minimaliseert bronbemaling en sleufstabilisatie.

Niet flexibel

Onvoorziene obstakels zoals water-, gas- en afvoerleidingen betekenen vaak tracéwijzigingen of aanpassingen van de hoogteligging.

Flexibel

Een verticale opvoer maakt het mogelijk om onvoorziene obstakels gemakkelijk te ontwijken en geeft geen stagnatie tijdens de aanleg.

Graafrisico

Brede en diepe sleuven maken wegen ontoegankelijk voor voetgangers en autoverkeer en kunnen schade aan bomen toebrengen.

Minder graafrisico

Kleine buisdiameters, net beneden de vorstgrens, maken het graven van smalle ondiepe, sleuven mogelijk. Hierbij worden aanlegkosten en tijd bespaard en milieuschade beperkt.

Hoge investering

200 tot 400 mm PVC of betonnen buizen zijn kostbaar in aanschaf en verwerking.

Lage investering

90 tot 160 mm PVC leidingen zijn gebruikelijk bij het Vacuflow® systeem. De kosten van deze geringe diameters zijn aanzienlijk lager.

Traditioneel

Complex

Hoge investerings- en onderhoudskosten, omdat grote aantallen pompputten nodig zijn om grondverzet te verminderen.

Milieuschade

Bij vrijverval en perssystemen kan uittreding tot verontreiniging van de bodem en het grondwater leiden.

Bronbemaling

De aanleg van een vrijvervalriool in gebieden met een hoge waterstand is duur vanwege gecompliceerde en langdurige bronbemaling en sleufstabilisatie en geeft overlast aan omwonenden.

Niet flexibel

Onvoorziene obstakels zoals water-, gas- en afvoerleidingen betekenen vaak tracéwijzigingen of aanpassingen van de hoogteligging.

Graafrisico

Brede en diepe sleuven maken wegen ontoegankelijk voor voetgangers en autoverkeer en kunnen schade aan bomen toebrengen.

Hoge investering

200 tot 400 mm PVC of betonnen buizen zijn kostbaar in aanschaf en verwerking.

Vacuflow®

Eenvoudig

Een discontinu afschot door middel van het zaagtandprofiel maakt ondiepe aanleg mogelijk en betekent besparing op het grondverzet.

Geen milieuschade

Vacuflow® is op lekkages getest en heeft hooguit tot gevolg dat bij een lekkage water intreedt. Er zal echter nooit afvalwater kunnen uittreden.

Geen bronbemaling

Vacuflow® elimineert of minimaliseert bronbemaling en sleufstabilisatie.

Flexibel

Een verticale opvoer maakt het mogelijk om onvoorziene obstakels gemakkelijk te ontwijken en geeft geen stagnatie tijdens de aanleg.

Minder graafrisico

Kleine buisdiameters, net beneden de vorstgrens, maken het graven van smalle ondiepe, sleuven mogelijk. Hierbij worden aanlegkosten en tijd bespaard en milieuschade beperkt.

Lage investering

90 tot 160 mm PVC leidingen zijn gebruikelijk bij het Vacuflow® systeem. De kosten van deze geringe diameters zijn aanzienlijk lager.

Benieuwd naar de werking van Vacuflow®?

Bekijk hier de volledige technische werking en specificaties van het Vacuflow® systeem.

Vaculink rioleringsmanagement

Vaculink is dé online managementtool, die 24/7 actuele data weergeeft. Volledig online en zeer gebruiksvriendelijk.

Qua-vac heeft een uitgebreid netwerk aan Vacuflow® distributeurs over de hele wereld en daarnaast een groot aantal ontwerp en constructie kanalen in Europese landen.

Praktijkcase Stadslandsgoed de Kemphaan Almere

“Vanwege toename van het aantal voorzieningen, voldeed de huidige capaciteit niet meer. We hebben gekozen voor vacuümriolering van Qua-vac, omdat dit goed aansluit bij ons groene concept. Het is snel aangelegd, relatief eenvoudig en heeft weinig impact op de omgeving.”

– Gemeente Almere.

Qua-vac Infra Nieuws

Menu