Droog- en nat afvalbeheer

Voedsel restafval verzamelunit

Evac OWMS one way macerator system
De OWMS verzamelt en transporteert op hygiënische wijze restafval van voedsel. De in de kombuis geplaatste LMU of UMSF verkleint het voedsel, waardoor transport mogelijk is richting de verzamelunit.

Specificaties:

 • Voldoet aan IMO Marpol 73/78 MEPC 62 r (bijlage V) / U.S. Coast Guard
 • Elektronische registratie, optioneel in overeenstemming met logboek
 • Minimaal energie- en waterverbruik
 • Makkelijk te installeren en te onderhouden
 • Geen chemicaliën benodigd en geurvrij
 • Automatische bediening via lokale interface met optie voor integratie in het scheepssysteem (AMS)

Shredders

Evac UMS-serie
Shredders ontworpen voor het vermalen/verkleinen van diverse afvalmaterialen zoals bijvoorbeeld plastic, karton of metalen.

Specificaties:

 • Reductie van volume afhankelijk van materiaal van 60 tot 80%
 • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
 • Toepasbaar op veel locaties
 • Lage geluidsproductie
 • DNV/GL maritime assessment / verification report beschikbaar

Glasvermalers

Evac U-serie
Gebruiksvriendelijke oplossing voor het verwerken van grote volumes glas. De glasvermaler is in standaard- of in jachtuitvoering beschikbaar.

Specificaties:

 • Start en stopt automatisch
 • Volumereductie van circa 80%
 • Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
 • Opvangbak voorzien van niveau indicatie
 • Speciale valpijp om op een veilige manier te verwerken

Opslagunit gevaarlijke materialen

Evac UDWL- en UOR-serie
Opslagunit om afval en gevaarlijke stoffen op een veilige manier op te slaan. De unit is voorzien van zelfsluitende en vergrendelde deuren en brandwerend.

Specificaties:

 • Speciaal ontworpen voor marine toepassingen
 • Ruimte besparend
 • Flexibele indeling mogelijk
 • In overeenstemming gangbare regelgeving
 • Getest volgens de EN-14470-1

Persen

Evac UBP- en UMCC-serie
Efficiënte, slimme en stille elektromechanisch aangedreven persen/compactors om diverse soorten afval te comprimeren, zoals karton, plastic en metalen.

Specificaties:

 • Persen met “dubbel slag” en “stay-n-hold” functies
 • Tot wel 17 ton perskracht en 90% volumereductie
 • Compacte en ruimtebesparende units
 • Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
 • DNV/GL maritime assessment / verification report beschikbaar
Menu