5 stappen naar afvalwaterbehandeling

Afvalwaterzuiveringssystemen kunnen afvalwater scheiden en neutraliseren, en spelen daardoor een cruciale rol bij het naleven van nationale en internationale wetgeving. Qua-vac is gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde biologische en elektrolytische afvalwaterzuiveringsinstallaties die zowel zwart als grijs water efficiënt zuiveren. Bovendien  levert Qua-vac ook systemen voor droog en nat afvalbeheer. Denk aan het verwerken en behandelen van onder andere glas, hout, karton en plastic. Maar ook het effectief verzamelen en transporteren van restafval van voedsel. Deze oplossingen zijn geschikt voor maritieme toepassingen, offshore-schepen en platforms.

Dit zijn de verschillende stappen van het afvalwater zuiveringsproces, van de Equalization tank tot de Effluent tank.

Equalization tank

De eerste stap omvat het gebruik van de Equalization tank, deze tank dient als verzamelpunt voor grijs en zwart water. De primaire functie is het verzamelen van binnenkomend ongezuiverd rioolwater, dat in fluctuerende snelheden binnenkomt. Door al het rioolwater samen te mengen, zorgt de Equalization tank voor een consistente stroom voordat het afvalwater het zuiveringssysteem binnenkomt.

Feeding tank

De tweede stap is de Feeding tank, deze tank bevindt zich tussen de Equalization tank en de Membrane tank. Door het gebruik van voedingspompen wordt het gemengde afvalwater getransporteerd naar de Membrane tank.

Membrane tank

De derde stap is de Membrane tank, deze tank is van groot belang voor het afvalwaterzuiveringsproces. Deze cruciale fase maakt het mogelijk om effluent van hoge kwaliteit te genereren zonder dat verdere behandelingsstappen nodig zijn. De aanwezige biomassa in de Membrane tank wordt op een organische manier gezuiverd.

Effluent tank

Naarmate we doorgaan naar de vierde stap, bereiken we de Effluent tank. In dit stadium wordt het gezuiverde afvalwater Effluent genoemd. 99,9% van de bacteriën worden verwijderd uit het gemengde afvalwater. Het gezuiverde water voldoet aan de normen die de nationale en internationale wetgeving stellen. Hierdoor kan het gezuiverde water worden geloosd op oppervlaktewater.

Sludge holding tank

Als laatste komen we bij de vijfde stap, de Sludge holding tank. Ondanks het zeer effectieve behandelingsproces kan ongeveer 2-3% niet volledig worden behandeld. Het resterende slib wordt naar de Sludge holding tank getransporteerd. In de Sludge holding tank wordt het slib veilig opgeslagen en later afgevoerd.

We helpen je graag!

Meer informatie? Wij helpen u graag persoonlijk per e-mail of telefonisch.

+31 36 546 1999 info@quavac.com

Over Qua-vac

Met meer dan 50 jaar ervaring is Qua-vac expert in duurzame vacuümtechnologie en afvalwaterbehandelingssystemen. Met ervaring op drie verschillende divisies biedt Qua-vac oplossingen voor Infra, Marine & Building. De missie van Qua-vac is om wereldwijd het afvalwater te transporteren en verzamelen middels duurzame vacuümrioleringssystemen en nieuwe sanitaire voorzieningen. Qua-vac is de one-stop shop voor alle vacuümriolering- en afvalwaterbehandelingssystemen.

Qua-vac is de officiële en enige distribiteur van Evac Oy voor de Benelux. Evac Oy is wereldwijd marktleider in duurzame afvalwaterbehandelingssystemen voor de maritieme sector.

Menu