Hoe werkt een vacuümrioleringssysteem

Een vacuümrioleringssysteem is een zeer efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor rioolafvoer. Het biedt een eenvoudig en goedkoper alternatief voor conventionele rioleringssystemen. Het Vacuflow® systeem vereist minimaal onderhoud en bied een “fail-safe” oplossing. Dankzij het vacuüm dat op het systeem zit wordt voorkomen dat afvalwater kan ontsnappen en de omliggende gebieden vervuilt raken.

Het Vacuflow® systeem bestaat uit verschillende componenten, waaronder een vrij verval (zwaartekracht) huisaansluiting, verzamelput met interface mechanisme, vacuümaansluiting, vacuümleidingen, vacuümstation en geurfilter. Deze elementen werken samen om de goede werking van het systeem te garanderen.

Om te begrijpen hoe het vacuümrioleringssysteem werkt, wordt er in deze blog dieper ingegaan op de werking van het systeem. Het afvalwater (van bijvoorbeeld toilet of douche) stroomt vanuit een (huis)aansluiting door zwaartekracht naar een verzamelput, waar het afvalwater tijdelijk wordt opgeslagen. Er kunnen op één verzamelpunt meerdere aansluitingen (zoals huizen, kantoren, gebouwen) worden aangesloten. Wanneer het afvalwaterniveau in de verzamelput stijgt, activeert de vlotter, het afvalwater wordt samen met lucht afgevoerd naar het vacuümnetwerk. Er wordt tijdens dit gehele proces tot aan het vacuümstation geen gebruik gemaakt van elektriciteit. In het vacuümstation wordt al het afvalwater, vanuit meerdere verzamelputten, opgeslagen in een grote tank en uiteindelijk door middel van perspompen verder getransporteerd naar een waterzuiveringsinstallatie.

De verzamelputten hebben een extra ingebouwde beveiliging, in het geval van een stroomstoring biedt de ruimte in deze put een reserve opslagcapaciteit van ongeveer 24 uur. Een vacuümsysteem wordt vooral gebruikt wanneer er veel aansluitingen nodig zijn of een grote doorstromingscapaciteit vereist is. Een typisch voorbeeld hiervoor is een project waar 1500 woningen gebruik maken van dit systeem met meer dan 72 kilometer aan vacuümleidingen.

Het Vacuflow® systeem is ideaal voor diverse toepassingen, met name in gebieden met hoge grondwaterstanden, kustgebieden, ecologisch kwetsbare gebieden, rotsachtige terreinen, (kunstmatige) eilanden, eilanden en locaties met beperkte ruimte voor traditionele rioleringssystemen.

Over Qua-vac

Met meer dan 50 jaar ervaring is Qua-vac expert in duurzame vacuümtechnologie en afvalwaterbehandelingssystemen. Met ervaring op drie verschillende divisies biedt Qua-vac oplossingen voor Infra, Marine & Building. De missie van Qua-vac is om wereldwijd het afvalwater te transporteren en verzamelen middels duurzame vacuümrioleringssystemen en nieuwe sanitaire voorzieningen. Qua-vac is de one-stop shop voor alle vacuümriolering- en afvalwaterbehandelingssystemen.

Qua-vac is de officiële en enige distribiteur van Evac Oy voor de Benelux. Evac Oy is wereldwijd marktleider in duurzame afvalwaterbehandelingssystemen voor de maritieme sector.

 

Menu