Het verschil tussen vacuüm en traditionele riolering

De vergelijking tussen een traditioneel rioleringssysteem en een vacuümrioleringssysteem laat duidelijke voordelen zien. In tegenstelling tot een traditioneel rioleringssysteem, waarbij vaak veel materialen nodig zijn die zowel duur zijn om te installeren als te onderhouden, biedt het vacuümrioleringssysteem eenvoud en efficiëntie. Het leidingwerk kan geïnstalleerd worden in ondiepe sleuven en is flexibel. Dit resulteert niet alleen in aanzienlijke kostenbesparingen en een kortere installatietijd, maar ook in minder belasting voor het milieu en de omgeving.

Geen bronbemaling

Bronbemaling is een andere uitdaging bij het uitgraven in gebieden met hoge grondwaterstanden. Het proces van het verwijderen van water en het stabiliseren van sleuven kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, dit verhoogt de kosten. Vacuümrioleringssystemen elimineren of minimaliseren de noodzaak van procedures voor bronbemaling en stabilisatie.

Korte werkzaamheden

Bij traditionele rioleringssystemen kunnen de werkzaamheden de weg gedurende langere tijd onbegaanbaar maken voor voetgangers en voertuigen. Bovendien kunnen bomen en het landschap ernstige schade oplopen. Vacuümrioleringssystemen maken gebruik van leidingen met een kleinere diameter die net onder grondniveau worden geïnstalleerd. Hierdoor kunnen ondiepe en smalle sleuven worden gegraven. Deze aanpak minimaliseert de bouwtijd en vermindert de overlast voor de omgeving.

Geen milieuschade

Vervuiling is een groot probleem bij traditionele rioleringssystemen. Door exfiltratie kunnen omliggende waterbronnen zoals meren en rivieren worden verontreinigd en kunnen er sinkholes ontstaan. Vacuümrioleringssystemen bieden een ‘fail-safe’ oplossing. In het ergste geval kan een defecte hoofdleiding leiden tot infiltratie, dit kan eenvoudig worden opgespoord. Dankzij het vacuüm dat op het systeem zit, kan exfiltratie nooit plaatsvinden.

Flexibel

Flexibiliteit is een ander groot voordeel van een vacuümrioleringssysteem. Onvoorziene obstakels, zoals water- of rioolleidingen, wortels van bomen of rotsen, zorgen bij de aanleg van een traditioneel systeem vaak voor kostbare wijzigingen door het omleggen van leidingen. De flexibiliteit van een vacuümsysteem zorgt voor een gemakkelijke aanleg onder én over dergelijke obstakels, waardoor vertragingen worden geminimaliseerd, extra kosten worden geëlimineerd en het milieu minder wordt belast.

Lage investering

De materialen voor een traditionele riolering, denk aan betonnen leidingen met grote diameter van 200mm tot 400mm en de arbeidskosten, vragen al snel om een hoge investering. Vacuümrioleringssystemen maken gebruik van PVC- of HDPE-buizen met een kleinere diameter, variërend van 90 mm tot 200mm. De arbeids-en materiaalkosten die horen bij het installeren van vacuümriolering zijn aanzienlijk lager in vergelijking met traditionele rioleringssystemen. Dit komt onder andere doordat de werkzaamheden geminimaliseerd worden door de vacuümleidingen met kleinere diameter.

Over Qua-vac

Met meer dan 50 jaar ervaring is Qua-vac expert in duurzame vacuümtechnologie en afvalwaterbehandelingssystemen. Met ervaring op drie verschillende divisies biedt Qua-vac oplossingen voor Infra, Marine & Building. De missie van Qua-vac is om wereldwijd het afvalwater te transporteren en verzamelen middels duurzame vacuümrioleringssystemen en nieuwe sanitaire voorzieningen. Qua-vac is de one-stop shop voor alle vacuümriolering- en afvalwaterbehandelingssystemen.

Qua-vac is de officiële en enige distribiteur van Evac Oy voor de Benelux. Evac Oy is wereldwijd marktleider in duurzame afvalwaterbehandelingssystemen voor de maritieme sector.

Menu